Zamowienia pod nr 515-992-772Catering- co to właściwie jest?

Od kilku lat funkcjonuje w Polsce słowo „catering”. Jest to bez wątpienia wyraz obcojęzyczny. Podejmując próbę sprawdzenia co się pod tym określeniem kryje, znajdujemy u Kopalińskiego w „Słowniku wydarzeń, pojęć i legend XX wieku” następującą definicję:
„Catering – zaopatrzenie w żywność, trunki pasażerów i załogi samolotów, zwłaszcza w systemie cook-chill, w którym potrawy są wcześniej gotowane, przyrządzane, po czym zamrożone, a w samolocie odgrzewane”.

W Wielkiej Brytanii pojęcie „catering” używane jest w odniesieniu do jednej, lub do wszystkich razem następujących usług:

  • dostarczanie pożywienia,

  • dostarczanie napojów,

  •  zapewnienie zakwaterowania (noclegu).

Dodatkowo mogą być świadczone takie usługi jak organizacja konferencji i działalność rozrywkowa.

Dla wielu ludzi w Wielkiej Brytanii, pierwszym skojarzeniem słowa catering jest hotel. Głównym celem usług cateringowych jest dostarczenie tego wszystkiego, co jest potrzebne do planowania i pełnienia funkcji cateringu w określonym czasie i miejscu. Żadna definicja nie zawęża cateringu tylko i wyłącznie do działalności poza zakładem gastronomicznym. Jeśli pominiemy usługę dostarczania noclegu, można uznać, że „catering katowice” to nic innego jak całość usług żywieniowych.

W brytyjskiej literaturze przedmiotu wyróżnia się następujące typy operacji cateringowych:

  1. traditional catering (obejmujący małe firmy, z reguły przedsiębiorców – amatorów, którzy obserwując zachodzące zmiany i wzrastające zapotrzebowanie na usługi cateringowe, podejmowali tego rodzaju działalność szczególnie ze względu na niski stopień ryzyka bankructwa),

  2. contract catering (świadczenie usług odbywa się w oparciu o zawartą umowę pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. Celem jest przygotowanie posiłków na potrzeby pracowników w zakładach pracy, szkołach, szpitalach; przygotowanie posiłków odbywa się na miejscu, bądź posiłki wcześniej przygotowane, są dowożone gotowe),

  3. franchise catering (polega na zastosowanie systemu franszyzy, czyli tworzenia sieci kooperujących jednostek – w umowie franszyzy jedna ze stron – organizator sieci, przyznaje drugiej – przystępującemu do sieci, w zamian za wynagrodzenie, prawo eksploatacji dla celów rynkowych praw dotyczących dóbr i usług),

  4. popular catering (działanie na potrzeby szerokiej rzeszy odbiorców – menu jest dostosowane do wyposażenia kuchni, istnieje jednolitość ceny, menu, obsługi i dekoracji, wykorzystywane są najnowsze technologie, duży nacisk kładzie się na marketing i reklamę; zwykle dotyczy usług typu fast food),

  5. systems catering (obejmuje działanie ukierunkowane na konkretny rynek, każda czynność jest dokładnie zaplanowana, zorganizowana i skalkulowana – przykładem może być serwowanie posiłków wcześniej przygotowanych itp.),

  6. function catering (polega na organizacji różnego rodzaju uroczystości i spotkań dla klienta – wesela, bankiety, przyjęcia koktajlowe, spotkania biznesowe).

VIP Catering Katowice
Klimczoka 7
40-857 Katowice
Tel: Ola 793-315-413
Tel: Łukasz 793-956-695
E-mail: kontakt@katowice-catering.pl
Pon - Pt.: 6:00 - 14:00